@rneblikk

Annonse!

Fra en av bakgårdene på Hylla

Nabolag til salgs - billig deal!

Aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk" søker kulturminne- og samfunnsengasjert investor til et hasteoppdrag for å redde den verneverdige Hylla fra å havne i Bane NORs klør. Mellom Vålerenga og Kværnerbyen ligger en husrekke fra 1850-tallet, som Bane NOR mener må fjernes for å bygge ut jernbanen. Reguleringsplanen ble hastebehandlet av Oslo bystyre på gale premisser. Nærmere 80 klager på vedtaket er til behandling hos Statsforvalteren for å få vedtaket kjent ugyldig, dette kan ta 12 uker.

I denne førjulstiden tilbyr Bane NOR nå å kjøpe ut beboerne en og en, og prøver å utnytte flere års usikkerhet om framtida for Hylla ved at de blir liggende i en "planskygge". Bane NOR tilbyr imidlertid bare 75-80 % av markedsverdi med bruk av takstmenn de selv oppnevner, og gir bare huseierne to eller tre ukers betenkningstid nå i desember. Husene de kjøper skal stå tomme, og vi vet alle at tomme, gamle hus forfaller raskt.

Her er den gunstige dealen for investorer: Aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk" trenger 100 - 200 mill. kr til et fond som kan kjøpe de verneverdige eiendommene på Hylla til samme pris som Bane NOR tilbyr. Vi vil imidlertid gi dagens beboere rett til å fortsette å bo der med en klausul om at de får omgjort kjøpet, dersom klagene fører fram. Om så galt skulle være at Bane NOR til slutt får gjennom et vedtak som innebærer at Hylla rives, og de går til ekspropriasjon, så skal vi og investorene sørge for at salgssummen blir full markedspris. Differansen mellom Bane NORs nåværende skambud og det som blir endelig salgssum, skal tilfalle de opprinnelige huseierne. Investorene får tilbake sin investering uten tap, de får rentene av den første kjøpesummen fra de beboerne som velger å bli boende.

Hvor er dere, Petter Stordalen, John Fredriksen, Tor Olav Trøim, Chr. Ringnes, OBOS eller DnB når vi trenger dere som mest? Det haster, ta kontakt med en av oss i Aksjonsgruppa snarest om du har penger og er interessert.

Mirjam B. Abrahamsen – beboer på Hylla

Ørn Terje Foss – beboer i Kværnerbyen

Enebakkveien ved Hylla er lagt om flere ganger tidligere

Faksimile Aftenposten 30. november 2020

Tilleggsinformasjon til annonsen ovenfor:

Klagene over reguleringsvedtaket i Oslo bystyre 24.03.2021 er gitt oppsettende virkning. Det betyr at det ikke kan igangsettes noen arbeider knyttet til reguleringsplanen før klagesakene er ferdig behandlet. Lokalbefolkningen og bystyrepolitikerne vil at prosjektet skal planlegges på nytt med andre løsninger som innebærer bevaring av Hylla, og som ikke utsetter elevene på Vålerenga skole og beboere på Vålerenga og Kværnerbyen på hver sin side av Hylla for mer støy og dårligere levekår.

Fra en av mange markeringer på Hylla

Bane NOR har imidlertid nå iverksatt en ny strategi som alternativ til å vente på om klagene skulle bli avvist. I stedet for å vente til de eventuelt kan gå til ekspropriering, utnytter de nå beboernes usikkerhet om Hyllas framtid ved å "tilby" kjøp av eiendommene. Bane NOR er også klare på at det ikke er snakk om å la beboerne få fortsette å bo i husene fram til eventuell byggestart i 2027, de vil ha dem stående tomme! Om noen flytter og husene deres blir stående tomme, øker presset på de familiene som er igjen og de risikerer å bli boende i en utrydningstruet spøkelsesgate.

Hvis vi får tilslag på annonsen vår fra en eller flere investorer, vil Aksjonsgruppa kunne gå inn som kjøpere og tilby et opplegg som lar Hylla få fortsette å leve. Dagens beboere kan fortsette å bo der mot kun å betale renter på kjøpesummen. De som uansett ønsker å flytte, kan se seg om etter alternativt bosted, og vet at de har nødvendig finansiering, men har ikke noe hastverk. Ender det med ekspropriering, skal differansen mellom Bane NORs nåværende skambud og det som blir endelig salgssum, tilfalle de opprinnelige huseierne.

Dette er Oslo kommunes egen satsing på å ivareta lokale kulturminner og kulturmiljøer

De investorer som er nevnt, og eventuelt andre med mulighet til å stille kapital til disposisjon, vil med tilslag her få en mulighet til å forbedre imagen betraktelig i bydel Gamle Oslo. I tillegg vil de kunne skryte av å ha bidratt til oppfyllelse av Oslo kommunes målsetning om å styrke kulturminnevernet. Som sagt er det også svært lav risiko for at investeringen skal gi noe tap.

Om ikke de private investorene melder seg, kanskje DnB må slikke sårene etter at de ikke fikk kjøpt S-banken, og i stedet kan investere pengene i et samfunnsgavnlig prosjekt? Eller at OBOS, som har bygget 1.600 boenheter i Kværnerbyen, vil ta ansvar for å medvirke til å bevare Hylla med arbeiderboligene som har vært tilknyttet Kværner Brug?

Hvis investorene må ha med advokat for å sikre at kontraktene er riktige, må de dekke kostnadene til det sjøl, for vi som er med i Aksjonsgruppa "Vi har støy nok - bygg lokk", jobber på frivillig basis og har ingen kapital.

Kommentarer

02.12.2021 07:30

Chan Anne Wikstrøm

Har annonsen blitt sendt direkte til potensielle investorer?

02.12.2021 08:03

Ørn

Nei, men har sendt den til AvisaOslo, VårtOslo, Dagens Næringsliv og NRK Østlandssendinga og håper de tar den inn.

02.12.2021 07:28

Chan Anne Wikstrøm

Jeg vil gjerne vite mer om dette da jeg bor på hylla

02.12.2021 08:05

Ørn

Tar kontakt så snart vi får noen henvendelser.